835 Értelmes ellenfél esetén mennyi a játék értéke? A két játékos stratégiája által meghatározott nyeregpont értéke.
A bizonyos nyereség fontosabb mint a biztonytalan Bizonyossági hatás
1080 A cél nem lehet.. relatív
1076 A célkitűzés melyik szakaszba tartozik? döntés-előkészítés
A döntés megvalósításánál melyik nem értékelő kritérium? Idő
A döntéshozatal ellenőrzési technikája az irányítás, amely megvalósulhat Mindkettő
A döntési folyamat milyen lépései között nincs visszacsatolás? Mindíg van
A döntési kritériumok meghatározása nem függ a Döntéshozó személytől.
1084 A döntési kritériumok meghatározása nem függ a.. A döntéshozó személyétől 
A konfliktus helyzet módszer: Értelmes ellenfél módszer
828 A megszerzett információkat miként lehet csoportosítani, ha az a kérdés, hogy az a
adott problémához vagy régebben szereztük?
Primer és Szekunder
A nyereséget külön a veszteséget egyben kelezjük Amentális könyvelés
A nyereségnek vagy veszteségnek érzünk valamit Kezelési hatás
A parametrikus módszer Játék a természettel
A PERT módszerhez milyen időbecslés nem tartozhat? Irreális
A probléma felismerés módszere közül melyik explicit? Kényszerítően nyilvánvaló helyzet
A problémamegoldás az a tevékenység, Ami a jelenlegi észlelt és kívánatos észlelt állapotot fedésbe hozza.
A rutin és a megszokás segíthet a következő döntésnél szokványos döntés
A Simon fél döntési folyama hány lépésből áll? 7
A Simon -féle döntés folyamatban mi az első lépés? Döntési helyzet felismerése
836 A Simon féle döntési folyamat hány lépésből áll? 
A Simon -féle döntési folyamatban m a 4. lépés? Célkitűzés, döntési kritériumok meghatározása
844 A Simon féle döntési folyamatban melyik lépések tartoznak a döntés előkészítésbe? Első 5 lépés 
A Simon -féle döntési folyamatban melyik lépések tartoznak az előkészítésbe? Első 5 lépés
A simon -féle döntési folyamatban mi a 3. lépés? Helyzet elemzés
A Simon -féle döntési folyamatban mi a 6. lépés? Döntés
A Simon -féle döntési folyamatban mi a 7. lépés? Végrehajtás és ellenőrzés
837 A Simon féle döntési folyamatban mi az 1. lépés? Döntési helyzet felismerése 
838 A Simon féle döntési folyamatban mi az 2. lépés? Helyzetfelmérés
839 A Simon féle döntési folyamatban mi az 3. lépés? Helyzet elemzés
840 A Simon féle döntési folyamatban mi az 4. lépés? Célkitűzés, döntési kritérium meghatározása
841 A Simon féle döntési folyamatban mi az 5. lépés? Cselekvési lehetőségek kialakítása, értékelése
842 A Simon féle döntési folyamatban mi az 6. lépés? Döntés 
843 A Simon féle döntési folyamatban mi az 7. lépés? Végrehajtás és ellenőrzés 
843 A Simon féle döntési folyamatban mi az 7. lépés? Végrehajtás 
Alkalmazott gráf lehet.. Tevékenység orientált.
Az operációkutatás legismertebb problémái közé melyik nem tartozik? Funkcionális feladatok
Bartee -féle problématér 3 tengelye Probléma taxonómia, probléma megoldás folyamata, probléma megoldás módja
Determinisztikus helyzet esetén mi alapján döntünk? A célfüggvény helyettesítési értéke alapján
833 Determinisztikus helyzet esetén, mi alapján döntünk? A célfüggvény helyettesítési értéke alapján
Döntések osztályozása Herbert Simon szerint Programozott, nem programozott
Döntések osztályozása J.W. Forester szerint Explicit, implicit
Döntéshozóra gyakorolt hatása alapján hogyan lehet csoportosítani az információkat? Szegmatikus, Pragmatikus, Motivációs
826 Döntéshozóra gyakorolt hatása alapján hogyan lehet csoportosítani az információkat? Szemantikus, Pragmatikus, Motivációs
Döntési fa olyan gráf Amely összefüggű és körmentes
Döntési folyamatban melyik lépésben kerülnek helyére az információk? Helyzetelemzés
823 Döntési folyamatban melyik lépésben kerülnek helyére az információk? Helyzetelemzés
Értelmes ellenfél esetén mennyi a játék értéke? A két játékos stratégiája által meghatározott nyeregpont értéke.
Értelmes ellenfél esetén mennyi a játék várható értéke? Mindíg 0.
834 Értelmes ellenfél esetén mennyi a játék várható értéke? Mindig nulla 
Fogalmi felhasználás
Fogalmi felhasználás
Ha növeljük a csoport méretet akkor mi növekszik?  A formalizáltás
990 Hol alkamazzák inkább a csoportos döntéseket? munkahelyi vezetés felsőbb szintjein
988 Hommans meghatározta, hogy 3 elem együttese a csoport. Melyik nem tartozik e 3 közé?
Howard -féle problématér 3 tengelye: Komplexitás, időtényező, bizonytalanság
1020 Információáramlás szerint milyen információáramlás nincs? Sokoldalú (polilaterális)
Instrumentális felhasználás 
Ismert valószínűségek esetén mi hogyan döntünk? A célfüggvény várható értéke alapján
832 Ismert valószínűségek esetén, mi alapján döntünk? A célfüggvény várható értéke alapján
992 Jackson féle kétdimenziós viselkedéselméletben milyen tagaság létezik? Pszihológiai, marginális, kedvezményezett, idegen tagság
987 Kelman meghatározta a csoporton belüli kapcsolatok hatásait. Melyik tartozik közé? Egyetértés - Azonosulás
Ki foglalmazott meg … megállapítást a közgazdasági irányzattal szemben? Taylor, Simon
1006 Ki határozta meg a csoport legfontosabb eredményeit? Tosi és társai
Ki tartozott a pesszimisták közé? Tversky és Kahnemann
Ki tartozott a pesszimisták közé? Nisbett és Ross
Ki volt az első aki a piaci értékekkel mélyebben foglalkozott? Adam Smith
Kik a pesszimisták? Tversky, Kahnemann, Slovic, Janis, Mann, Nisbett, Ross
Kikhez köthető a modern közgazdasági felfogás? Simon és Taylor
Kiknek a nevéhez fűződik a lehetőség elmélet? Tuesky és Kahneman
827 Kimenetek valószínűségére vonatkozó ismeretek mértéke alapján milyen lehetőségek lehetnek?  Determinisztikus eset, objektív val. Esete, Szubjektív val, esete, játék a természettel, gondolkodó ellenfél.
982 Kinek a nevéhez fűződik a „mezőelmélet”? Lewin
981 Kinek a nevéhez fűződik a „Rendszerszemléletű viselkedéselmélet”? Hommans
978 Kinek a nevéhez fűződik a „társas interakció” elmélet? Blau
Kinek a nevéhez fűződik a csoport definiciója? Hommans
Kinek a nevéhez fűződik az” Interakció-elemzési séma” elmélet? Bales
980 Kinek vizsgálta a társas befolyás folyamatát? Kelman
Meghatározottság szerint hogy osztályozzuk a hálós módszereket? Determinisztikus és sztochasztikus
1081 Melyik a kakukktojás (célok hierarchiája)? befogó cél
Melyik a kakukktojás (Lineáris programozás előfordulási lehetőségei)? Van lehetséges megoldás, de nem létezik álfügvény.
1094 Melyik a kakukktojás (ismert valószínűségek esete)? Egy kimenetel lehetséges.
Melyik a kakukktojás? Befogó cél
Melyik a kakukktojás? Csoportosítás
Melyik a lehetséges cselekvés változatok halmaza? A
1085 Melyik a lehetséges cselekvési változatok halmaza? A  
Melyik algoritmusnál van értelme taktikázni? Columbus
Melyik állítás hamis az adminisztratív modellre? Az információk rendelkezésre állnak.
Melyik állítás hamis az adminisztratív modellre? Rövid távon bekövetkező eredményekkel foglalkozik.
Melyik állítás hamis? A játékot a körülmények nem befolyásolják
Melyik állítás igaz a nem zéró összegű játékra? együttműködés esetén külső forrásból származhat nyereség
Melyik állítás igaz a stratégiára? A játék legjobbnak tűnő döntése
Melyik állítás igaz a zéró összegű játékra? A játékosok nyereségüket csak a másik kárára növelhetik
989 Melyik állítás igaz? A társas interakció elmélet és a Jackson féle kétdimenziós elmélet hasonló
Melyik az egyértelmű hozzárendelés? Egyik halmaz eleméhez a másik halmazból csak egy elem tartozik
Melyik az elfogadható cselekvési változatok halmaza? D(t)
1086 Melyik az elfogadható cselekvési változatok halmaza? D(t)
Melyik cselekvési lehetőségek halmazánál fontos, hogy az ismereteink nem pontosak? Végrehajthatónak ítélt 
830 Melyik cselekvési lehetőségek halmazánál fontos, hogy az ismereteink nem pontosak? Végrehajthatónak ítélt 
Melyik cselekvési lehetőségek halmazánál fontos, hogy az ismeretek nem pontosak? Végrahajtónak ítélt.
829 Melyik cselekvési lehetőségek halmazba tartozik bele az összes előforduló? Lehetséges 
Melyik cselevési lehetőségek halmazba tartozik bele az összes előforduló? Lehetséges
Melyik csoport fajta az, ahova alapból az egyén tartozik? Tagasági
998 Melyik csoport fajta az, ahova az egyén nem szeretne tartozni? Aszociális
997 Melyik csoport fajta az, ahova az egyén tartozni szeretne? Aspirációs
Melyik csoport fajtát hozzák létre az emberek saját maguknak? (pl baráti társaság) Informális
994 Melyik csoport fajtát hozzák létre törvényes hatalommal? Formális
985 Melyik elem nem tartozik a Scott szerinti alrendszerekbe? 
977 Melyik elméletben kérdés az, hogy miként válhat valaki elfogadott csoporttaggá? Társas interakció elmélet
983 Melyik elméletben van pszichológiai és idegen tagság? Jackson féle kétdimenziós viselkedéselmélet
1095 Melyik épül a konfliktus helyzetekre? értlemes ellenfél esete 
Melyik épül a konfliktus helyzetre? Értelmes ellenfél esete.
986 Melyik erő nem tartozik Lewin szerint a kohézióra ható erők közé? (986)
Melyik eset a leggyakrabban előforduló a valóságban? Szubjektív valószínűségek esete
831 Melyik eset a leggyakrabban előforduló a valóságban? Szubjektív valószínűségek esete
Melyik filozófius foglalkozott először az érték fogalmával? Smith
Melyik hamis a filozófiai közelítésmóddal kapcsolatban? A választásnál a számszerűsíthető értékeket veszi figyelembe.
Melyik hamis a közgazdasági döntéselméleti irányzattal kapcsolatban? A döntési problémák csak a keresletet érintette.
Melyik igaz a determinisztikus helyzetre? Minden információ ismert.
Melyik igaz a disztribúciós megoldási módszerre? Induló megoldás meghatározása után optimalizálás
Melyik igaz a szállítási feladatokra? Egy speciális lineáris programozási feladat
Melyik igaz a tökéletes információs játékra? A játék véges
Melyik igaz a versenyre? Másik legyőzése, nekem legyen jobb, mint a másiknak
Melyik igaz az operációkutatásra? Az optimális döntések előkészítésénél matematikai módszereket használ.
Melyik igaz? A döntéssel nincs vége a folyamatnak.
1079 Melyik igaz? a döntéssel nincs vége a folyamatnak
966 Melyik irányzat a deskriptív? Leíró irányzat
Melyik irányzat használ igényszinteket? Kielégítő döntések elmélete
Melyik irányzat mondja, hogy a pozitív megerősítés … mint a negatív? Skinner -féle
Melyik irányzat preskriptív? Nominatív irányzat
Melyik irányzatban lehet cselekvési változatnak várható értékeit hasznossági szálon rendezni? Modern közgazdaság
Melyik irányzatban teljesek az információk? Klasszikus közgazdaság
Melyik képesség tartozik a bal agyféltekéhez?  szavakban gondolkodás
Melyik képesség tartozik a jobb agyféltekéhez?  képek kivetítése - emlékezés arcokra
Melyik készség, képesség a „Bele kell tudnia élni magát a többiek helyzetébe”  Empátia képessége
Melyik készség, képesség a „Személyi, technikai feltételek biztosítása”  Szervező képesség
Melyik készség, képesség az „Önmaga, illetve mások irányítása, szabályozása”  Regulációs készség
1004 Melyik kommunikációs hálóra igaz, hogy a tagok relék segítségével kommunikálnak egymással? lánc
1005 Melyik kommunikációs hálóra igaz, hogy centralizált, de nincsenek benne relék? minden irányba összekötött
1003 Melyik kommunikációs hálóra igaz, hogy központban minden tag egy forma,
de az információ körbe-körbe áramlik?
kör
1002 Melyik kommunikációs hálóra igaz, hogy központban mindig van egy csoporttag? kerék
Melyik közelítéshez tartozik az ismeretlennel való megbírkózás problémája? Szociológiai közelítés
Melyik kreatív gondolkodásra alapozó módszer kifejezetten írásbeli? Delphi - NCM
Melyik kreatív gondolkodásra alapozó módszer kifejezetten szóbeli? Brainstorming
Melyik megközeítéshez tartozik a kritika, amikor a csoport nehezen számítható? Pszichológiai közelítés
Melyik megközelítéshez tartozik a kritika, amikor a nemkívánatos hatások szubjektívek? Közgazdasági
Melyik megközelítéshez tartozik az a kritika, amikor a nemkívános hatások nem mérhetőek? Technikai
Melyik modell alapvetően fizikailag letérő? Anyagi modell
Melyik modell feltételezi a szabályok betartását? Normatív modell
Melyik modell használja a pszichológiát és a vezetéselméletet? Adminisztratív és …
Melyik modell nem tartozik a leíró irányzatba? Operációkutatás
Melyik modell neve a szabályozott anarchia? A fokozatos hozadék modellje
Melyik modell veszi számba az időtényezőt? A szimulációs modell.
Melyik módszer tartozik a kreatív döntéselméletbe? intuíció
Melyik módszerre igaz, hogy „bölcsek” elméleti úton, például könyvtárban keresik a megoldást  Kauzális vagy diszkurzív módszerek
Melyik módszerre igaz, hogy bárki részt vehet benne, és az összegyűlt ötleteket
 a „bölcsek” megvizsgálják 
Intuitív vagy heurisztikus módszerek
Melyik nem a döntéselmélet része? Választás a lehetséges megoldások közül.
Melyik nem a kreativitás alapkritériuma Érdékesség
Melyik nem a kreativitás mechanizmusa? Mentáliselv
Melyik nem igaz a kétszemélyes játszmákra? Végtelenek
Melyik nem igaz a szubjektív valószínűségek esetére? Egy kimenet lehetséges.
1092 Melyik nem igaz a szubjektív valószínűségek esetére? Egy kimenet lehetséges 
Melyik nem induló módszer? Hurok módszer
Melyik nem kétszemélyes játék? Két kos vitája
Melyik nem klasszikus problémamegoldási módszer? Cél bevezetése
Melyik nem kockázatvállalás hajlandóságát befolyásoló tényező? A nem elérhető információk
Melyik nem kognitív korlát az információ befogadásakor? Fegyelem problémája
Melyik nem kognitív korlát az információ felhasználásakor? Kommunikáció
Melyik nem lehet a döntéshozó saját tévedése? Jövőbeli igazolás
Melyik nem párosítás elméleti probléma? Munkahelyen belüli probléma
Melyik nem sztochasztikus helyzet? Determinisztikus eset.
1097 Melyik nem sztochasztikus helyzet? Determinisztikus eset 
Melyik nem tartozik a döntések sebezhetőségének okai közé? Egyszerűség
Melyik nem tartozik a kockázat definíciói közé? Az események nem bekövetkezését, azaz negatív irányát mutatja meg
Melyik nem tartozik a kreatív folyamat lépései közé? diverzifikáció
Melyik nem tartozik a memóraielv irányzatai közé?  anomáliák
Melyik nem tartozik a probléma azonosítás módjai közé? Belső forrás alapján
Melyik nem tartozik a problémamegoldás módjai közé? Viselkedési
Melyik nem tartozik a probléma taxonómia tengelyhez? Egyéni
Melyik nem tartozik a segédtudományok közé? Etika
Melyik nem tartozik az anyagi és eszmei modellek közé? Normatív modellek.
Melyik nem tartozik az esemény orientált osztályozáshoz? MPM
Melyik nem tartozik az operációkutatás elméletei közé? Degresszív programozás
Melyik nem tartozik az operációkutatás lényeges elemei közé? Döntések opcionálisok bizonyos szempont szerint.
Melyik nem tartozik az operációkutatás lényeges jegyei közé? A döntés előkészítéshez szimuláció alkalmazható.
851 Melyik racionálitás fogalom összpontosít a hasznosság maximalizálására? Gazdasági racionalitás
Melyik racionalitás fogalom koncentrál a kiegészítő akciók kiválasztására? Formális racionalitás
Melyik racionalitás fogalom koncentrál a kiegészítő akciók kiválasztására? Szubsztantív
Melyik szakasz a konkrét döntés? Választás a lehetséges megoldások közül
1075 Melyik szakasz a konkrét döntés? választás a lehetséges megoldások közül
1014 Melyik tárgyalás módszer konfliktus kezelési technika?
1015 Melyik tárgyalás módszer tekinti tárgyalófelet partnernek és összpontosít az emberekre? egyik sem
1011 Melyik tárgyalás típus összpontosít az emberekre? helyzetalapú
1012 Melyik tárgyalás típus tekinti a tárgyalófelet ellenfélnek?
1013 Melyik tárgyalás típus tekinti a tárgyalófelet partnernek? értékalapú
Melyik tartozik a kockázat becsléshez? Mindkettő
Melyik tartozik a probléma taxonómia tengelyhez? Társadalmi
Melyik tartozik a tevékenység orientált osztályozáshoz? MPM
Melyik tulajdonság jellemző a logikus problémamegoldóra?  szereti a jól definiált feladatokat 
Melyik tulajdonság jellemző az intuitív problémamegoldóra? felfeldező típus - erős képzelőerővel rendelkezik
1096 Melyik valószínűségre épülő döntés? Játék a természettel 
Melyik veszi figyelembe mindig a referenciákat? Gale-Shapley
Mi a disztribúciós módszer 3. lépése? Javítás, ha kell.
Mi a fogyasztó és a termelő célja? Hasznosság
Mi a kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés? Egyik halmaz minden eleméhez a másik halmaz 1-1 elemét rendeljük
Mi a párosítás elmélet lényege? Halmazok elemeit szeretnénk egymáshoz rendelni
Mi a többértelmű hozzárendelés? Egyik halmaz elemeihez a másik halmazból több elem is válaszható
Mi áll a döntéselméleti vizsgálatok fókuszában? Hasznosság és valószínűség
Mi igaz a Columbusi algoritmusra? Legfeljebb 3 alternatívát lehet választani
Mi igaz a Gale-Shapley algoritmusra? Mindkettő rendelkezik preferenciákkal
Mi igaz a hurok módszerre? Nagy költségű kötött helyről kis költségű szabad helyre próbálja rakni a szállítandó mennyiséget.
Mi igaz a kooperációra? Közös haszon maximalizálása
Mi igaz a módszerelv technikái közül a korlátokra? szabályok megkerülése
Mi igaz a top Trading Cycle-re? Akkor ér véget, ha a hallgatók elfogytak
Mi igaz az agresszivitásra? Másik legyőzése, megszüntetése
Mi igaz az altruizmusra? Másik hasznának maximalizálása
Mi igaz az egoizmusra? Saját haszon maximalizálás
Mi igaz az értékes ellenfél esetére? Biztonságra törekszik.
1093 Mi igaz az értelmes ellenfél esetére?
Mi igaz az önmegtagadásra? Saját haszon feladása
Mi jellemzi a Mohó algoritmust? Az egyéneket egyenként vizsgáljuk
Mi nem igaz a Boston-i algoritmusra? Nincs értelme taktikázni
Mi nem okozhatja a várt eredmény elmaradását? A választott cselekvési változat jó kidolgozása
975 Mi nem tartozik a csoportanatómiába? Kreatív gondolkodásra alapozó módszerek
Mi nem tartozik a játszmák elemei közé? Környezeti viszonyok
Mi nem tartozik a kockázatbecslésbe? Opcióelemzés
Mi nem tartozik a kockázatszabályozásba? Opcióelemzés
Mi nem tartozik a módszerelv technikái közé? 
Mi nem tartozik a problémamegoldás folyamatához? Szervezés
Mi szerint nem csoportosíthatjuk a matematikai modelleket? Elméleti tényező függvényében.
Mi tartozik a 'b' részhez? Együttműködés
Mi tartozik a 'c' részhez? Intézményesítés
Mi tartozik a 'd' részhez? Társadalmasítás
Mi tartozik a 'a' betűhöz?  szintézis
Mi tartozik a 'a' betűhöz?  szintézis
Mi tartozik a 'b' betűhöz?  bizonyosság
Mi tartozik a 'b' betűhöz?  bizonyosság
Mi tartozik a 'c' betűhöz?  következtetések
Mi tartozik a 'c' betűhöz?  következtetések
Mi tartozik a 'd' betűhöz?  kontextus
Mi tartozik a 'd' betűhöz?  kontextus
Mi tartozik az 'a' részhez? Perszonalizáció
Mi tartozik az 'e' részhez? Globalizáció
Mi tartozik az ábrán a "B" betűhöz? A helyzet alapú
Mi tartozik az ábrán a „b” betűhöz? Problémamegoldás módja
Mi tartozik az ábrán a „c” betűhöz? Problémamegoldás folyamta
Mi tartozik az ábrán a 2-es számhoz? Sztochasztikus, egyváltozós, statikus
Mi tartozik az ábrán a 3-as számhoz? Determinisztikus, sokváltozós, statikus
Mi tartozik az ábrán a 4-es számhoz? Sztochasztikus, sokváltozós, statikus
Mi tartozik az ábrán a 6-os számhoz? Sztochasztikus, egyváltozós, dinamikus
Mi tartozik az ábrán a 7-es számhoz? Determinisztikus, sokváltozós, dinamikus
Mi tartozik az ábrán a 8-as számház? Sztochasztikus, sokváltozós, dinamikus
Mi tartozik az ábrán a harmadik negyedbe? Lehetőségek
Mi tartozik az ábrán a második negyedbe? Veszélyek
Mi tartozik az ábrán a negyedik negyedbe? Gyenge pontok
Mi tartozik az ábrán az "A"betűhöz? Az érték alapú
Mi tartozik az ábrán az "A"betűhöz? Az érték alapú
Mi tartozik az ábrán az „A” betűhöz? Probléma taxonómia
Mi tartozik az ábrán az 1-es számhoz? Determinisztikus, egyváltozós, statikus
Mi tartozik az ábrán az 5-ös számhoz? Determinisztikus, egyváltozós, dinamikus
Mi tartozik az ábrán az első negyedbe? Erős pontok
Miből áll a kockázatértékelés? Opcióelemzés
Miből áll a kockázatszabályozás? Döntéshozatal, felügyelet és visszacsatolása
Miért nincs racionalitás? A döntési helyzet megoldásának defektusai
Miért nincs racionalitás? Az ítéletalkotás torzítása
Miért nincs racionalitás? Problémamegjelenítés hibái
Miért van információhiány a döntési folyamatban? Objektív okokból, hiszen ha meg is szeretnénk az összes adatot nem tudjuk feldolgozni.
825 Miért van információhiány a döntési folyamatban? Szubjektív okokból, hiszen nincsen elég időnk és pénzünk megkeresni az okokat
Miért van racionalitás? Struktúra érve
Miért van racionalitás? Folytonosság érve
Miért van racionalitás? Metraracionalitás
1083 Mihez van köze az indikátorvektornak? A cselekvési változatokhoz 
Mik a szakmai fejlődés szintjei? Kezdő, Haladó, Mesterjelölt, Nagymester
Mik nem tartoznak a könfliktus okai közé? A felek túl jó kapcsolatot ápolnak
Mikor lép fel a probléma? Ha az észlelt tényállapot eltér a kívánatostól.
Mikor nem viselkedik okosan a döntéshozó? Ha ismétlődő döntéseknél nem elemzi korábbi tapasztalatait
Milyen a bizonytalanság mértéke a Közgazdasági megközelítésben? Objektív vagy szubjektív valószínűség
Milyen a bizonytalanság mértéke a Pszichológiai megközelítésben? Szubjektív valószínűség
Milyen a bizonytalanság mértéke a Szociológiai, antropológiai megközelítésben? Szubjektív valószínűség
Milyen a kockázata a Pszichológiai közelítésnek? Szubjektív elvárt kockázat
Milyen a kockázata a Szociológiai, antropológiai közelítésnek? Szubjektív
Milyen a kockázata a Technikai megközelítésnek? Várható (kár) érték
Milyen abizonytalanság mértéke a Techikai megközelítésben? Objektív valószínűség
Milyen alkotástechnikai módszer nem létezik Intuitív vagy diszkurzív módszerek
Milyen állapot nem létezik? Jelenlegi célállapot
Milyen csoport méret esetén gyakori és erős a feszültség? (984)
Milyen csoport méret esetén van mindig konfliktus? (999) triád
1078 Milyen döntés nincs? Kielégítetlen döntés
Milyen döntéseket ismerünk? Programozási döntések
Milyen döntési típus tartozik az „a” betű helyére? Programozott döntés
Milyen feltételnek kell teljesülnie a szabályozásnál? A jellemzők folyamatos mérését biztosítani kell
1290 Milyen grafikus modellek léteznek? Hálótervezési diagram, döntési fa, kauzláis diagram, halszálka diagram.
Milyen hatásokat nem azonosított a lehetőségelméleti modell? Bizonytalansági hatás
Milyen kockázata van a Közgazdasági megközelítésnek? Várható (negatív) hasznosság
Milyen kommunikációs háló látható az ábrán? Kör
Milyen kommunikációs háló látható az ábrán? Lánc
1025 Milyen kommunikációs háló látható az ábrán? Minden irányban összekötött háló
Milyen közelítésmódban foglalkoztak e jó fogalmával? Filozófiai
Milyen lehet a Közgazdasági közelítés nemkívánatos hatásainak a köre? Bármilyen
Milyen lehet a Pszichológiai közelítés nemkívánatos hatásainak a köre? Bármilyen
Milyen lehet a Technikai közelítés nemkívánatos hatásainak a köre? Fizikai, kémiai, biológiai
Milyen lehet a változók közötti kapcsolat alapján egy matematikai modell? Lineáris vagy nem lineáris
Milyen lehet a véletlen szerepe szerint egy matematikai modell? Determinisztikus vagy sztochasztikus.
Milyen lehet az aspirációs igényszint? Objektív
Milyen lehet az időtényező függvényében egy matematikai modell? Statikus vagy dinamikus.
Milyen lépésekből áll a Neumann -Morgenstern -féle axómia rendszer? Összehasonlíthatóság, Tranzitivitás, Dominancia, Függetlenség
991 Milyen okai vannak a csoportos döntések kialakulásának?  Mindhárom együtt
Milyen probléma nem oldható meg operációkutatási módszerek alkamazásával? Gyártási
Milyen skálán mérjük a technikai nemkívánatos hatásokat? Természetes skálán
Milyen szálán értelmezhetőek a cselekvési változatok várható értéke a modern közgazdasági  Hasznossági
1007 Milyen szöveg tartozik a következő képen az 1. számhoz? önérvényesítés
1008 Milyen szöveg tartozik a következő képen az 2. számhoz?  elkerülés
1009 Milyen szöveg tartozik a következő képen az 3. számhoz? önérvényesítés
Milyen szöveg tartozik a következő képen az 4. számhoz? együttműködés
Milyen szöveg tartozik a következő képen az A betűhöz? zaj
Milyen szöveg tartozik a következő képen az B betűhöz? visszacsatolás
1018 Milyen szöveg tartozik a következő képen az C betűhöz? csatorna
Milyen szöveg tartozik a következő képen az D betűhöz? üzenet
Milyen tartalékidő nem létezik? Idegen
Milyen tipusu kommunikációs háló nem létezik? Kormány
1088 Minden egyes tulajdonságra meghatároz elvárást a .. konjuktív
Minden egyes tulajdonságra meghatároz elvárást a... Konjuktív
Mire nincs szükség ahhoz, hogy  az optimális döntést meg tudjuk hozni? Ismerni kell a cselekvési változatok előzményét.
Mit csinálunk a magyar módszernél? Független nullákat keresünk
1087 Mit fejez ki az aspirációs szint? Döntéshozó elvárásait 
Mit fejez kis az aspirációs szint? Döntéshozó elvárásait
1082 Mit határoz meg az értékmérő? a döntés kritériumát 
Mit határoz meg az értékmező? A döntési kritériumokat.
Mit jelent a diszjunktív? Csak egy tulajdonságra határoz meg egy magas elvárást.
1090 Mit jelent a diszjunktív? csak egy tulajdonságra határoz meg egy magas elvárást
Mit jelent a dominanacia axióma? Ha 2 termék minden tulajdonsága azonos, de egyben az egyik jobb akkor azt kell választani
Mit jelent a felfogás problémája? nem ismerjük fel az információ fontosságát
Mit jelent a felkészülés? meglévő ismeretek újszerű kombinálása
Mit jelent a figyelem problémája? korlátozott a megfigyelésekre fordított idő és képesség, túl sok információ, nehéz kiválasztani azt ami fontos
Mit jelent a függetlenség axióma? A hasznosságoknak és a valószinüségeknek függetlennek kell lennie egymástól.
Mit jelent a kétoldali párosítás? két egymástól eltérő halmazok elemeit akarjuk egymással összerendezni
Mit jelent a kommunikációs probléma? nem mindenki képes átadni az információkat
1089 Mit jelent a konjuktív? minden tulajdonságra meghatároz egy elvárást
Mit jelent a mágiaelv?  a kreativitásban megmagyarázhatatlan erők jelennek meg
Mit jelent a memória problémája? nem dokumentálják a döntéseket, nincs mit visszakeresni.
Mit jelent a memóriaelv?  kreativitásra való képesség, velünk született adottság
Mit jelent a modell? A valóság nagyjából hű tükörképe.
Mit jelent a módszerelv? kreativitásnak vannak nem számonkérhető előírásai, szabályai
Mit jelent a mutációelv?  a kreativitás alapvető eleme a véletlen
Mit jelent a Nash egyensúly? A játékosnak nem lesz abból előnye, ha változtat a stratégiáján
Mit jelent a reflexitás axióma? Nincs ilyen axióma
Mit jelent a SIKERÉRT módszer I betűje? Időzítés
Mit jelent a SIKERÉRT módszer K betűje? Körülmények
Mit jelent a SIKERÉRT módszer S betűje? Stratégia
Mit jelent a SIKERÉRT módszer T betűje? Teljesítmény
Mit jelent a verfikáció? ellenőrizzük a megoldási ötlet helyességét
1026 Mit jelent az analógia? új megoldások általában korábbi sikerekre épülnek
1145 Mit jelent az anomália?  megszokottól ellentmondó utat keresünk
1147 Mit jelent az egyoldali párosítás? Csak egy halmaz elemeit akarjuk egymáshoz rendelni
1149 Mit jelent az illumináció?  "kipattan az isteni szikra"
1151 Mit jelent az inkubáció?  "magára hagyjuk a problémát"
1152 Mit jelöl az ábrán a A betű? Egalitariánus
1153 Mit jelöl az ábrán a B betű? Individualista
1154 Mit jelöl az ábrán a C betű? Hierarchikus
1155 Mit jelöl az ábrán a D betű? Fatalista
1156 Mit takar a filozófiai közelítésmód? A természet a társadalom és a gondolkodás törvényeit kutató...
1158 Mivel foglalkozik a játékelmélet? Többszereplős döntés problémákkal
1159 Módszer alapú csoportosítás szerinti modellek: Matematikai modellek, Verbális modelleket
1160 Módszerek szerinti csoportosítás szempontjából milyen modellek vannak? Verbális, matematikai grafikus
1161 Nincs probléma mert.. Az elérendő célhoz vezető út ismert.
821 Probléma felismerés módszerei közül melyik implicit?
1162 Probléma meghatározása Jelenlegi észlelt állapot, eltér az észlelt célállapottól.
1163 Probléma taxonómia részei Konceptuális, empirikus, viselkedési, társadalmi
1164 Problémafelismerés módszerei közül melyik explicit? Problémakutatás
1165 Problémamegoldás folyamatának lépései Felismerés, meghatározás, analízis, szintézis
1166 Problémamegoldás módja Egyéni, csoportos, szervezeti, társadalmi
1168 Scott szerint a csoportnak milyen alrendszerei vannak? (993) Elsődleges, perem, kivülállók
1169 Számszerűsítés szerint hogyan osztályozzuk a hálód módszereket? Logikai és technikai
1171 Szimbolikus felhasználás: Korábban meghozott döntés igazolására használjuk fel az információt.
1098 Végrehajthatónak ítélt cselekvési változatok halmazában..  vannak a végrehajthatónak hitt cselekvési változatok
1172 Végrehajtónak ítélt cselekvési változatok halmazában.. Vannak végrehajtónak hitt cselekvési változatok
951 Milyen skálán értelmezhetőek a cselekvési változatok várható értékei
 a modern közgazdasági felfogásban?
Hasznossági
1266 Klaszikus közgazdasági irányzat előfeltevései Mindhárom
1276 Mihez kapcsolódik a klasszikus közgazdasági irányzat? determinisztikus eset
1305 Mit jelent az eszmei modell? csak gondolati szinten létező modell
1307 Matemaikai modellek: szimbolikus nyelven megfogalmazott modellek
1302 Operációkutatás segítségével megoldható minden olyan probléma, ami matematikai modellben leírható és optimalizálható
1299 Mi szerint nem csoportosíthatjuk a matematikai modelleket? emberi tényező függvényében
1312 Melyik a kakukktojás (Lineáris programozás előfordulási lehetőségei)? van lehetséges megoldás, de nem létezik célfüggvény